Classified.com.au

Property.com.au

Issuu.com

目錄

娛樂新聞岑麗香曬餵母乳照宣布幼子出世

岑麗香曬餵母乳照宣布幼子出世

【本報訊】36歲岑麗香與老公Joshua(強強)結婚4年,育有兩歲兒子Jacob,今年2月宣布懷第二胎喜訊,都是B仔。幼子「小腰果」原來已出世,周四她於社交網報喜,分享同時餵兩名兒子飲奶的溫馨照片,說是雙倍的愛。B仔英文名Julius,重約6.6磅,大仔Jacob榮升哥哥,岑麗香透露代弟弟買顏色筆送給哥哥,Jacob收到禮物後好滿意這個弟弟。
岑麗香(香香)今年2月宣布再度造人成功時,已懷孕6個月,之後透露今胎是牛年B仔,為BB改乳名「小腰果」。
香香宣布細仔已出世,她在社交網上載同時餵「小腰果」喝母乳及大仔Jacob飲奶樽的照片,還有Jacob開心躺在BB牀跟弟弟一起睡的照片,留言︰「Double trouble, double love!」還hastag叫「小腰果」多多指教。
老公笑細仔是便便機器
香香老公強強亦分享細仔正在打呵欠的可愛照片,見到「小腰果」頭髮濃密,肥嘟嘟好可愛。另外兩張照片是香香攬着Jacob,還有強強抱高細仔的相。Joshua在相下為「小腰果」代言︰「大家好!我名叫Julius Samuel Ngo,出世時重3.02公斤(約6.6磅)、身長50厘米。我的哥哥Jacob很棒,而我暫時只是一部進食和便便的機器。特別感謝爺爺,讓我用他的名字作為中間名。期待與大家見面。媽媽恢復得很好,終於可再跟Jacob擁抱。」
哥哥好滿意細佬
香香其後回覆記者表示已收到大家的祝福,她和老公多謝大家,並說:「完全收到晒,BB叫Julius,我哋叫佢『Baby JuJu』,出世3.02kg(6.6磅),大家平安。我同囝囝已返屋企休息,哥哥都好開心,因為我哋預備咗一份禮物,係代細佬送畀哥哥,哥哥一路好想要一set顏色筆,我哋買完話係細佬送畀佢,哥哥好滿意呢個細佬。」

岑麗香老公強強抱起「小腰果」拍照,留言取笑幼子是一部進食和便便的機器。

岑麗香代弟弟(右)送贈顏色筆給哥哥Jacob(左),哥哥表示很滿意這個弟弟。